تبلیغات
مرجع معرفی جنگ افزار و تجهیزات نظامی - آموزش های چریکی


مرتبه
تاریخ : شنبه 18 شهریور 1391
لطفا مقاله را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

تاریخچه چریک-۱

در طول تاریخ گروههای چریکی بسیاری بوجود امده اند که یا خرابیهایی بوجود اورده اند ویابرای حفظ این خاک جان خود را از دست داده اند؛در اینجا فقط بطور خلاصه به سر گذشت چند گروه میپردازیم:

 بخش اول:عهد باستان

زامیاد

اولین گروه منسجم واموزش دیده چریکها ۲۵۰۰ سال پیش در زمان کورش کبیر تشکیل شد؛نام این چریکها در متون باستانی زامیاد(فرزند زمین)؛جان باز؛پیش مرگ؛ و ۰۰۰۰ امده است .این چریکها به سختی اموزش میدیدند و وظیفه انها دریدن شکم اسبهای ارابه های جنگی دشمن بوده است تاارابه ها بعد از کشته شدن اسبهایشان در سرعت زیاد بشدت سرنگون شوند.نحوه کار چریکها به این صورت بوده که از قبل در مسیریهای حرکت ارابه ها گودالهایی حفر میشده انگاه چریکها خود را در این گودالها پنهان یا در عمق کم دفن میکردند وساعتها در همان حال میماندند و با سر رسیدن ارابه ها شمشیرهای خود را در شکم اسبها نموده و ارابه ها سر نگون میشدند اما چریکها در زیر ضربات سم اسبها یا ارابه ها جان میباختند.از مهمترین جنگهای این چریکها نابودی امپراطوری اشور یا نینوا یا کربلای امروزی.

 سرخ جامگان

 یکی دیگر از نیروهای مطرح چریکی ایران در گذشته جنبش سرخ جامگان بوده است.این چریکها را بخاطر اینکه لباسهای یکسان سرخ میپو شیدند سرخ جامگان ایران لقب گرفتند.با نفوذ اعراب به ایران و قتل؛غارت؛تجاوزات بی حد و حساب و ربودن زنان و دختران ایرانی امنیت از ایران رخت بر بست؛ عده ای از برجسته ترین افسران ساسانی در فارس بهمراه عده ای زیادی از زنان و مردان وطن پرست به کوههای ثعب العبور و غیر قابل نفوذ رفتند و بزرگترین ارتش چریکی را راه اندازی کردند.این گروه چریکی با بستن گلوگاهها؛درهها؛جادهها؛در کردستان و ایلام و خوزستان و پارس باستان ودیگر نقاط ایران هزاران هزارتن از اعراب بدوی و وحشی را بهلاکت رساندند و دست انان را از ایران کوتاه کردند.انان بیش از ۹۰۰ سال در کوهها زندگی کردند واخرین پایگاه انان در شروان شاهان واقع در خراسان امروزی بوده است.

 سیاه جامگان

این گروه از چریکها به رهبری علی سیاه پوش در اذربایجان تشکیل شد و برای سرکوب اقوام ترک وحشی قفقاز وتاتار که در اختیار حکومت محلی بودند واز مردم باج خواهی می کردند تشکیل شد .هر چند این گروه رشادتهای زیادی افریدند و تلاش بسار زیادی نمودند تا فرهنگ و زبان ایالت اذربادگان(اذربایجان)تغییر نکند؛ اما زبان ترکی جایگزین زبان پارسی ارامی گشت. سربداران با ورود مغولهای وحشی به ایران تاراج میراث ملی و غارت خزائن مملکتی وخونریزیهای وحشیانه در ایران ؛ به یغما رفتن کودکان زیبا رو؛ دختران جوان نیز اغاز شد.عده ای از مردان ازادیخواه که رنج این ظلم عظیم انان قلب انان را بدرد اورده بود؛ در سبزوار تشکیل گروه چریکهای سربداران را اعلام و با مغولان خون ریز وارد جنگ شدند انان در طول مبارزاتشان بسیاری از مغولان را از میان برداشتند وتاخروج انان از ایران به مبارزاتشان ادامه دادند.

جنگلیها

میرزا کوچک لاهیجی که بعدها به میرزاکوچک جنگلی معروف شد؛نقش موثری در شکلگیری و شیوه و هدف گروهای چریکی در هه های بعد ایفا کرد . او که فرزند یکی از ملایان بنام لاهیجان بود؛ با هدف بهبود وضع مالی و اقتصادی مردم ایالت شمالی دست به قیام زد و گروههای چریکی بسیار زیادی را به کمک دکتر حشمتیان که از کومنیستهای بنام بود؛را تشکیل داد و به اموزش انها پرداخت . او در اندک زمانی در شهرهای زیادی از جمله فومنات؛منجیل؛ماسوله؛رودبار؛رشت؛و۰۰۰ حکومت محلی برپا کرد. اما با قدرت گرفتن وی ؛ اطرافیان و روسیه او را تشویق به متارکه کشوری و اعلام خود مختاری کردند. کوچک جنگلی که خود نیز بی میل  نبود اعلام خود مختاری لاهیجان و پیوستنش را به روسیه اعلام کرد.با این کار او چریکهای مخالف در اذربایجان و کردستان از او کمک خواهی کردند و میرزا پذریفت که چریکهای انان را اموزش دهد.به این ترتیب چریکهای(( دمکرات)) در اذربایجان و چریکهای ((کو مله)) در کردستان اعلام مجودیت کرده و هر کدام نیز اعلام خود مختاری نمود و اینگونه میرزای جنگلی اسباب تجزیه ایران را فراهم کرد . رضا شاه که ایران را در خطر سقوط و تجزیه شدن میدید باکمک نیروی تازه تاسیس هوایی و پشتیبانی نیروی زمینی و بمب باران مداوم پایگاه چریکهای جنگل این قیام خفت بار و خائنانه را در هم کوبید.

کومله ودموکراتها

این چریکها باکمک میرزای جنگلی اموزشهای بروز ان زمان را دیدند . اما با سرکوب چریکهای جنگلی دولت تازه تاسیس این دو گروه سقوط کرد اما این چریکها۳۰ سال بعد در دهه ۱۳۲۰ خورشیدی دوباره اعلام استقلال نموده و ایالتهای اذر بایجان و کردستان را از ایران جدا نمودند. بزودی این دو کشور تازه تاسیس برای هم پیام تبریک ارسال نموده و فردای انروز روسیه هر دو کشور را برسمیت شناخت . همچنین کشور هایی از جمله ترکیه؛انگلستان نیز پیامهای تبریک وبرسمیت شناختن هر دو کشور را ارسال نمودند.محمدرضا شاه پهلوی که اوضاع را بحرانی دید؛ارتش را به سر کردگی ارتشبد حسین فردوست به اذربایجان و کردستان اعزام نمود.هیات دولت چریکهای اذربایجان قبل از رسیدن ارتش فرار نموده و به شوروی پناهنده شدند و ارتش در کمتر از ۲ روز هر دو ایالت را به ایران باز گرداند.این چریکها هنوز هم فعال می باشند.

چرکهای دولتی یا کلاه سبزها

در زمان حمله ارتش ایران برای باز پس گیری دو ایالت یاغی نیروهای ارتش بعلت ثعب العبور بودن مسیرهای کوهستانی و جنگلی با مشکلات بسیاری ربرو شد.به همین منظور کمسیونی به ریاست ارتشبد حسین فردوست تشکیل شد تا ملزومات و مقدورات و چگونگی تشکیل گروهای چریک دولتی برسی گردد. بعد از ماهها تحقیق و سفرهای متعدد این کمسیون به کشورهای مختلف رای به تشکیل این گروهها داده شد واین نیرو که از میان بهترین و ورزیده ترین و هیکلمندترین نیروهای ارتش و افراد عادی که اکثرا عشایر فارس بودن در زیر نظر شخص شاه وقت تشکیل شد.این نیروها اموزشهای بسیار سخت و پیچیده و مدرن را پایگاههای مدرن هوابرد دیدند تا در سالهای بعد نیروی ویژه(چریکهای کلاه سبز)ایران بعنوان بهترین و مجهزترین و زبده ترین نیروی های کاماندوهای قرار گیرد.بعد از ایران؛ امریکا؛ روسیه؛انگلستان ؛ پاکستان قرار گرفت.این نیرو تا قبل از انقلاب در بیش از ۳۰ جنگ و عملیات بین المللی شرکت نمود که می توان از جمله به جنگهای عمان(ظافار)؛جنگ اعراب و اسرائیل(۱۹۷۶)؛جنگ تایلند(سرکوب نیروهای کودتاچی توسط ایران)؛جنگ۲روزه ایران و عراق (که بنفع ایران پایان یافت)؛عملیات کشمیر اشاره کرد. این چریک ها هنوز هم فعالند.

چریکهای مجاهد خلق

این نیرو در خلال سالهای۴۰تا۶۰تشکیل و فعالیت نمود. این نیرو در ابتدا سیاسی بود اما رفته رفته با گسترش یافتن و محبوبیت شاخه نظامی تشکیل دادو نقش بزرگی در سقوط ایران در سال ۵۷ بازی نمود. این نیرو ۸۰٪ از انقلاب ایران را بهده داشت. اما بعلت اختلاف شدید با حاکم وقت روح الله خمینی تصمیم به بمب گذاری و ترور رهبران و مهرههای حکومتی گرفت.اعضای چریکهای مجاهد در ایران دستگیر و اعدام شدند؛بسیاری از انان جلای وطن کرده و اکنون در کشور هایی مثل عراق؛فرانسه؛اسرئیل؛امریکا؛انگلستان اقامت دارند و هنوز به فعالیتهای خود ادامه می دهند.

میلیشیا(militia)

در تمام جهان به نیروهای چریک؛ ملیشیا گفته میشود.ولی در ایران به چریکهای نیمه وقتی که نصف وقت خودرا به کارهای شخصیشان می پرداختند و نصف دیگر را در اختیار یگانهای چریکی بودند ملیشیا می گفتند.این نیرو در ابتدای انقلاب بخاطر سن کم اعضایش کارهای فرهنگی ؛ نشریه ای ؛ خدماتی مخصوصا در روستاها می کردند. اما بعد از بوجود امدن اختلافات؛بعنوان دانشگاهی برای ورود به پیکره چریکهای مجاهد در امد این نیرو هم اکنون نیز فعال می باشد.

کلیات جنگ چریکی-۱

 مطالبی را که در زیر میخوانید بر گرفته از مباحث تئوری جنگهای چریکیست و هر گونه برداشت از این مطالب با اجازه از صاحبان این سایت امکان پذیر است

. ماده۱-تعریف جنگ نامنظم

جنگ نامنظم از سه بخش بهم پیوسته یعنی جنگ چریکی؛نیرنگ و فرار؛ و براندازی تشکیل شده است.جنگ نامنظم در خاک دشمن و یا منطقه اشغالی او؛وبوسیله نیروهای ورزیده و زبده که توسط ساکنین محلی که به (منطقه اشنایی کامل دارند)حمایت می شوند؛انجام می پذیرد و معمولا بوسیله یک دولت خارجی پشتیبانی می شود. 

 ماده۲-تعریف جنگهای چریکی

 جنگهای چریکی شامل ان قسمت از جنگهای نا منظم است که بوسیله دسته های کوچک با بکار بردن تاکتیکهای رزمی ویژه بمنظور تقلیل قدرت نظامی و ظرفیت صنعتی و تضعیف روحیه دشمن انجام می گیرد.این عملیات در مناطق تحت کنترل دشمن توسط واحد هاییکه بر مبنای تشکیلات فوق نظامی سازمان داده شده اند و بر اساس جنگهای غیر متعارف و ضربتی اموزش دیده اند؛و بدون رعایت قوانینن کلاسیک جنگی و بدون خط نبرد مشخص؛اجرا می شود.  

خط نبرد مشخص چیست؟

 منظور از خط نبرد؛منطقه ای می باشد که دو نیروی جنگنده از قبل در انجا مستغر شده وخود را برای نبرد اماده مینمایند.اما نیروهای چریک برای یورش به دشمن احتیاجی به داشتن خط نبرد مشخص ندارد بلکه بصورت غیر محسوس و غافلگیرانه در مدت بسار اندک درگیر شده و بیشترین خسارت را به دشمن وارد می نماید. 

 قوانین کلاسیک جنگی چیست؟

قوانین کلاسیک جنگی عبارت است از؛ انجام دستوراتی که در کنوانسیون ژنو به تصویب رسیده و از طرفهای متخاصم و درگیر جنگ می خواهدکه این دستورات را به دقت رعایت کنند.از جمله این قوانین میتوان به موارد زیر اشاره نمود: استفاده نکردن از مینهای کاشتنی؛ضد نفر؛پالمری؛اتش زا؛و۰۰۰۰ .استفاده نکردن از مواد اتش زا برای از بین بردن نیروهای دشمن؛اعدام نکردن اسرای جنگی و خوش رفتاری با انها؛استفاده نکردن از تله های انفجاری؛و۰۰۰۰ اما نیروهی چریک بعلت شبهه نظامی بودن ملزم به رعایت هیچ یک از این مقررات نمی باشد حتی اگر انجام این اعمال غیر انسانی باشد.

ماده۳-مشخصات جنگهای چریکی

الف-جنگهای چریکی با اجرای عملیات افندی و اتکا به قدرت و تحرک سریع و غافلگیری مشخص می گردد.علاوه بر این دارای صفات مشخص کاملا برجسته دیگری نیز میباشد که مهمترین انها عبارتند از متکی بودن به پشتیبانی داخلی (غیر نظامیان محلی)؛اتکا به حمایت خارجی؛دارا بودن جنبه های سیاسی ؛رعایت پاره ای ازجنبه های قانونی و بکار بردن تاکتیکهای ویژه و جنبه های تکاملی میباشد. 

 ب-عوامل موثر؛که به انگیزه اهمیت به ذکر چند مورد مهم ان بشرح زیر می پردازیم:

(۱)عوامل پشتیبانی

 (الف-۱)پشتیبانی داخلی.موقعیت واحدهای چریک تا حد زیادی بستگی به پشتیبانی مادی و معنوی سکنه و غیر نظامیان محلی دارد ولی ساکنین این مناطق تحت فشار شدید دستجات ضد چریک دولتی بوده و این دستجات با توسل به اقدامات کیفری از قبیل ترور؛تبعید؛محدود کردن عبور و مرور؛ضبط اموال و مال التجاره ها ؛ عمل پشتیبانی را برای ساکنین غیر نظامی مشکل میسازند.

 (ب-۱)حمایت خارجی.عملیات چریکی زمانی بیشتر موثر خواهد بود که از سوی یک دولت نیرومند خارجی پشتیبانی گردد و این حمایت ها ممکن است بصورتهای مختلف بویژه پشتیبانی سیاسی ؛ لجستیکی و تدارکات؛ مالی باشد. یک نیروی حمایت کننده خارجی زمانی تصمیم به پشتیبانی نیروهای چریک مینماید که احساس نماید این نیروها موفقیتهای چشمگیر و مهمی بدست میاورند.

 (پ-۱)تاکتیک. چریکها بعلت اینکه سرباز رسمی نبوده و بنا بعلل ناشی از مسائل لجستیکی ونیازمندی به قدرت جسمانی زیاد نمی توانند مانند واحد های نظامی دست به عملیاتی که احتمالا باعث قطعی انان بشود؛بزنند و مجبور از انجام عملیات تاکتیکی ویژه ای هستند که بموقع تشریح خواهد شد.

 

کلیات جنگ چریکی-۲

(ت-۱)مقدورات و محدودیتها

ت-۱-۱ مقدورات و توانیهای نیروهای چریک بشرح زیر است:

*انهدام و قطع خطوط ارتباطی دشمن .                                                     

*خنثی نمودن فعالیت موسسات صنعتی دشمن.

*شرکت در عملیات جنگ و گریز.

*شرکت در عملیات روانی و تبلیغات.

*جمع اوری اخبار.

*تعیین و پیدا نمودن هدفهای مناسب برای نیروهای منظم خودی.

*اجرای عملیات ایذائی بمنظور به تاخیر انداختن عملیات رزمی دشمن.

*تصرف نقاط حساس بمنظور جلوگیری از انهدام بوسیله دشمن.

*تصرف مناطق سعود و فرود و اسکله ها بمنظور پشتیبانی از عملیات هوابرد.

*اجرای شناسایی در مناطق خالی بین عده های منظم خودی.

*انجام عملیات تاکتیکی محدود بمنظور کمک به نیروهای منظم خودی.

*انجام عملیات ضد چریک.

*اداره و کنترل سکنه غیر نظامی و پناهندگان در مورد امور غیر نظامی.

*انجام وظیفه بعنوان مترجم.

*انجام عملیات نجات افراد در محاصره.

*انجام پانسمان و جراحی های کوچک در مواقع بسیار ضروری.

ت-۱-۲محدودیتها

**نداشتن مقدورات کافی جهت عملیات افندی(دفاعی)از یک منطقه و اجرای عملیات طولانی.

**کمبود اسلحه؛ تجهیزات؛تدارکات برای عملیات رزمی.

**احتیاج شدید به غیر نظامیان محلی و نیروهای حمایت کننده خارجی و دریافت تدارکات و تجهیزات.

**اشکال در اطلاع رسانی عمومی و بر قراری ارتباط بین منطقه عملیاتی جنگهای  چریکی و ارکان و ستادهای نیروهای خودی.

**تقلیل قدرت رزمی بعلل ناشی از عدم تمرکز و کنترل و در مواردی تفرقه شدید بین افراد.

**محدود بودن عملیات در نتیجه اقدامات کنترلی دشمن و احتیاج به برقراری سیستم امنیت ودفاع غیر معمولی.

 

ماده-۴ اصولی که توسط چریکها رعایت می گردد

اصول زیر بوسیله چریکها رعایت میگردد 

¤جنگهای چریکی را در  محل های غیر قابل دسترسی مانند: کوهستانها٬ بیابانها٬ صحراهها٬ باتلاقها٬ جنگلها٬ وجاهائی که تعقیب در ان مکانها مشکل است اجرا می نمایند.

¤زندگی و مایحتاج خود را از محلی که در ان عمل می نمایند تامین می کنند؛ ولی همیشه انچه را که برای استفاده خود بر میدارند قیمت عادلانه ان را می پردازند.

¤هیچ عمل غیر اخلاقی و انسانی بر علیه دهکده های اطراف و افراد محلی انجام نمی دهد؛زیرا در غیر این صورت بر تعداد دشمنان خود خواهند افزود.

¤از اقامت در خانه ها و اماکن خود داری نموده و در خارج از این مناطق زندگی می کنند.

¤تو جهی به عوامل طبیعی مانند باران٬ برف٬ طوفان٬‌گردو خاک در عملیاتها و پیشروی ها نمی نمایند.

¤همیشه سبک حرکت می کنند و یا تجهیزاتی را بهمراه بر مدارند که برای رزم لازم و احتیاجات ضروری لازم باشد در غیر اینصورت سنگینی بار و تجهیزات موجب خستگی٬ کندی عمل٬ وشکست در رزم میشود.

¤دشمن را فریب میدهند و چنان وانمود مینمایند که هنگامیکه قوی هستند انانرا ضعیف و هنگام ضعف انانرا قوی پندارند.

¤فقط هنگامی مبادرت به افند(حمله) می نمایند که موقیت خود را حتمی تشخیص دهند.

¤به هنگام ضرورت و امکان شکست حتما مبادرت به عقب نشینی می نمایند.

¤هنگامی که از سوی دشمن مورد تعقیب قرار می گیرد٬جنگ افزار خود را مخفی نموده و ظاهرا بکارهای صلح جویانه مشغول می شوند.

¤از دشمن به هنگام اجرای عملیات تعقیب سلب اسایش می نمایند.

¤استفاده از تاریکی شب و انجام حرکات در شب و((قبول شب بعنوان بهترین دوست))

 

¤ایجاد وحشت در دشمن با اجرای انفجار٬ نعره٬ دمیدن در شیپور٬ زدن طبل٬ و۰۰۰ بهنگام کشف محل.

¤جلب همفکری و همدردی غیر نظامیان با احترام به حقوق انان.

¤اقدام به قتل و ترور مامورین دولتی که مبادرت به همکاری نمینمایند.

¤انهدام بقیه تدارکات مازاد بر احتیاج گرفته شده از دشمن.

¤اجرای حمله و عملیات از پشت سر.

¤صرفنظر نمودن از نگهداری اسرا و زندانیان تا حد امکان و ضرورت زیرا وجود انان باعث کار شکنی ٬ کندی حرکت می شوند.((در صورت خطرناک بودن اسرا انان اعدام صحرایی می شوند))

¤انجام شناسایی کامل مناطق از قبیل کوره راهها٬ رودخانه ها و چشمه ها ٬ غارها٬ جنگلها٬ باتلاقها بطوریکه استفاده و عبور از انها در شب و روز مقدور باشد.

¤عدم اقامت در یک محل بیش از چند روز و استتار کامل محل و موضع.

¤سعی در از بین بردن فرمانده دشمن و یا عناصر حساس در افندها.

¤استفاده از تاکتیک جدا سازی هنگام عملیات افندی تا بدین وسیله امکان هر گونه استفاده از نیروی کمکی از دشمن گرفته شود.

¤انهدام وسائل ارتباطی و خطوط تلگراف و پستهای بیسیم دشمن.

¤استفاده از اخرین حد قدرت و بیرحمی بهنگام حمله ها و اجرای عملیات ضربت.

کلیات جنگ چریکی-۳

ماده-۵ ویژگی های نیروهای چریک

*سادگی(در مایحتاج و محل زندگی)

*همبستگی.

*غافلگیر کردن و غافلگیر نشدن.

*تجهیزات رزمی چریک از نظر سادگی طوری است که دارای اتش زیاد و حمل ان ساده و اسان میباشد.

ماده-۶ نقاط برجسته چریکها

*تحرک٬ اغلب حرکات چریکها در زمینهای سخت مثل باتلاقها و کوهها و سایر زمینهای مشکل٬به سرعت انجام میگیرد و در نتیجه دشمن با نیروی خود قادر به تعقیب انان نمی باشد.

*اطلاع از زمین٬ نیروهای چریک بهتر از سایر نفرات و واحد های منظم با منطقه عملیاتی اشنایی دارند زیرا اغلب با بومیان ان محل هستند.

*پشتیبانی لجستیکی٬ نیروهای چریک به اندازه واحد های منظم به مهمات احتیاج ندارند٬ چون یا به جنگ افزارهای سبک مجهزند و یا خود جنگ افزارشان را تهیه میکنند.

*مراکز اموزشی٬ نیروهای چریک به مراکز اموزشی متشکل و مجهز احتیاج ندارند بلکه در مناطق دور افتاده وبا کمترین امکانات و سخت ترین شرایط اموزش میبینند.ژ*مواضع رزمی٬نیروهای چریک همیشه مواضع رزمی بسیار مناسب را برای اجرای عملیات انتخاب می کنند.

*یونیفورم(لباس رسمی) شناسایی چریک بعلت پوشیدن لباس شخصی غیر ممکن است و امکان دارد در میان غیر نظامیان ناپدید گردد. چریکها بجز در موارد بسیار ضروری از قبیل مراسم خاکسپاری هم رزم و غیره از لباس رسمی استفاذه نمیکنند. در ضمن لباس رزمی چریکها بدون نشان٬ سر دوشی ٬ اتیکت اسم و کلاه میباشد در برخی موارد این مورد رعایت نمی شود.اما پوتین در هر زمانی بعد از تاریکی دومین دوست چریک است.

کلیات جنگ چریکی-۴

ماده-۷ نقاط ضعف چریکها

*اجرای تک و انتخاب هدف همیشه بمیل چریک انجام نمی شود.

*نیروهای چریک امکان دارد که توسط غیر نظامیان پشتیبانی نشوند.

*نیروهای چریک بندرت قادرند که در رزم پدافندی مداوم در گیر شوند.

*چریکها اغلب در حالت اختفا بسر می برند.

*چریکها معمولا وسائل کافی پزشکی در اختیار ندارند.

*چریکها بندرت جنگ افزار کافی در اختیار دارند٬ و به همین دلیل حملات غافلگیرانه وشبی خونهای مداومی را برای بدست اوردن سلاح به دشمن میزنند.

*چریکها معمولا وسائل کافی برای ارتباط و بر طرف ساختن کامل احتیاجات ارتباطی خود ندارند.

*برای نیروهای چریک مشکل است که تجهیزات و نیروهای از دست رفته خود را جبران نمایند.

ماده-۸ انواع تاکتیکهای مورد استفاده نیروهای چریک

¤بطور کلی چریکها با تکیه بر اصل غافلگیری و اجرای حملات و افندهای سریع سپس عقب نشینی مبادرت به یک سری عملیات وتاکتیکها به شرح زیر مینمایند:

¤اجرای عملیات تاخت بر علیه مواضع ثابت دشمن از قبیل پادگانهای نظامی ٬ مراکز پلیس‌٬‌انبارها و ذاقه های مهمات٬ پلها٬کارخانه جات و مراکز حیاتی و مهم.¤اجرای عملیات کمین بر علیه هدفهای متحرک مانند ستونهای کامیونی٬ گشتهای موتوری٬ وغیره۰۰۰۰

¤اجرای عملیات خرابکاری که منظور از ان ایجاد خسارت بر روی تجهیزات٬ سلاح ها٬تدارکات و تاسیساتی که در صورت نابودی باعث فلج و نا کارامد شدن دشمن میگردد٬ همچنین وارد کردن تلفات به پرسنل نظامی و غیر نظامی دشمن.

شخصیت یک چریک چگونه باید باشد؟

 طرز بر خورد هر فردی با شرایط زندگی روزمره و حوادث و یا اتفاقات را شخصیت می گویند. شخصیت هر فرد معرف توان ٬ هوش ٬ اخلاق ٬رفتار اوست.

هر کسی می تواند ادا کند که از شخصیتی محکم و استوار بر خوردار است٬اما عمل و قرار گرفتن در شرایط بحرانی شخصیت واقعی و حقیقی ما را اشکار می کند. بحران و سختیها باعث ان می شود که فرد شخصیت خود را که از دو حالت خارج نیست ?نشان دهد:

 ۱-سازش و تسلیم شدن به بحران

 ۲-منش٬استقامت ومبارزه٬ و گذر از ان

در صورت اینکه شخصیت فرد سازشگر باشد٬ فرد به مرور زمان پیرو  ٬فرمانبر٬ غیر فعال و از جمع عقب رانده می شود.این فرد قدرت تصمیم گیری را از دست می دهد و در مثال ریزه خوار می گردد.همچنین قدرت ریسک پذیری ٬ خطر کردن را دیگر ندارد.از حق خود نمی تواند دفاع کند٬ میترسد و بمرور منزوی میشود.

 در صورتی که فرد از منش و مبارزه در برخورد با بحرانها استفاده می کند٬ هر بار قویتر از قبل می شود.حتی اگر نتیجه این مقاومت و منش شکست باشد.این فرد به مرور پیشوا٬ رهبر میشود و در راس قرار می گیرد٬دیگران را هدایت میکند.این فرد به راحتی تصمیم می گیرد و در پاره ای موارد برای جمع تصمیم می گیرد که در بیشتر موارد تصمیم درستی میباشد.براحتی ریسک و خطر میکند و پله های ترقی را بسیار سریع می پیماید و بعنوان الگو معرفی میگردد.

اما شخصیت نوع دوم با حرف و صحبت کردن در مورد ان بدست نمی اید بلکه به چند عامل بشرح زیر بستگی دارد:

۱-تناقض:یک فرد مبارز و با منش هیچ گاه قصد و حرفش با عمل و اقداماتش تناقضی ندارد.درصورتی که فردی به گفته های خود عمل ننماید٬ بمرور بی قید و غیر مسئول در مقابل کردار و حرفهایش می شود.

۲-استعداد:همه ما میدانیم ٬تبحر در ریاضیات و ای کیو بالا استعداد است.همچنین پدر و مادر و محل تولدمان ٬ را ما انتخاب نمی کنیم.اما شخصیت ربطی به استعداد و بخت و اقبال ندارد. بلکه شخصیتمان را خودمان ٬با قرار گرفتن در موقیتها و مکانها و اموزشها ٬ انتخاب میکنیم.پس هر گاه ما دست به انتخاب میزنیم ٬همچنان درحال خلق شخصیت و اقتدارمانیم.

 ۳-اعتماد:ضرب المثلی است که میگوید : هر گاه بر چیزی که نداری اصرار دارایی کنی٬ اعتمادت را از دست میدهی . منظور اعتماد دیگران و اعتماد به نفس خود شخص است.وقتی در حال شکل دادن جدیدی به شخصیتتان هستید و یا دارید تغییری ایجاد می کنید ٬ لازم به فریاد زدن ان نیست٬دیگران ان را می بینند و از شما در مورد ان کمک می خواهند و به شما اعتماد می کنند.

 ۴-سقوط:کسانی هستند که بسرعت پله های ترقی را طی می کنند:به اوج میرسند و ناگاه سقوط.چرا؟ این افراد بخاطر موفقیتهای موقت خود دچار خود محوری واستبداد شخصی میشوند و می خواهند وانمود کنند که فردی با جذبه و خشن هستند.حق انتخاب را از خود و دیگران میگیرند وبر یک کار و یا رفتار پافشاری میکنند. این افراد رفته رفته از اطراف خود غافل میشوند.این افراد همچنین فاقد شخصیتی قوی هستند که انان را در شرایط بحرانی و خطر ساز حمایت کند.انها بدلیل شخصیت ضعیفشان دچار چهار سرنوشت شوم میشوند۱-خود بینی و تکبر۲-احساس دردناک تنهایی۳-ماجاجویی ویرانگر۴-روابط نامشروع

در بحث بعدی به راه های دستیابی به شخصیت و منش برتر می پردازیم.
مرام نامه چریک

چریکها بجز رعایت قوانینی که شرح داده شد از یک سری اصول شخصی پیروی می کنند که به مرام نامه چریک مشهور است و بشرح زیر است:

 ۱-ما چریکها نوکر شخصی کسی نیستیم٬بلکه تابع مقرراتیم.

 ۲-ما برای چیزی ارزشمندتر از جان خودمان ٬ زندگی میکنیم٬ می جنگیم ٬ و کشته می شویم.

 ۳-حفظ جان همرزمم ٬دوستم ٬ ومربی و فرمانده ام ٬ در شرایط بحرانی بر جان خودم ارج است.

 ۴-همان طور که همیشه اعتماد به دوست و هم رزم است ٬ خیانت هم به دوست هم رزم می شود کردو نه دشمن٬ پس واژه خیانت برای ما حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود مرده است.

۵-منافع گروهی همیشه در راس قرار دارد٬پس ما برای حفظ منافع شخصی خود٬امنیت گروه را بخطر نمی اندازیم.

 ۶-ما چریکها هیچ گاه نباید دارای تشکیلات منسجم و رسمی شویم !زیرا قدرت ما مورد سوء استفاده اشخاص با نفوذ برای رسیدن به خواسته های نا مشروع خود می گردد. اما میتوانیم کمیته هایی برای منظم کردن فعالیتهایمان داشته باشیم.

۷-هر گروه چریک جدا از تابعیت از فرمانده ای ٬ باید مستقل باشد و تعداد هر گروه بقدری باشد که قابل کنترل باشند.

 ۸-ادامه ما بستگی به ورود افراد تازه وارد دارد٬اما خط مشی و روابط عمومی ما بر پایه جاذبه است ونه تبلیغ.

 ۹-بقای ما بستگی به پنهان ماندن و گمنامی کامل ما دارد.

 ۱۰-گمنامی اساس پایه مرام نامه ماست ٬ پس بیاد داشته باشیم٬ گمنامیمان بر خواسته های شخصیمان مقدم تر است . 

                    
تعریف چریک

چریک به فرد یا گروهی گفته میشود که بدون خط نبرد مشخص و بصورت نامنظم و بدون رعایت قوانین جنگ کلاسیک(منظم)می جنگند.

اموزشهای چریکی

اموزشهای چریکی به ۲ بخش اموزش ائدولوژیک و نظامی تقسیم میشویم

اموزش ائدولوژیک به چند بخش از جمله:

۱-شخصیت سازی و شخصیت شناسی

۲-فن بیان و اموزش سخنوری

۳-اموزش یک زبان خارجی

۴-سیاست شناسی و فن تحلیل و تفسیر معادلات و رویدادهای سیاسی

۵-اموزش فن برقراری رابطه و استفاده بهینه از فرصتها

۶-اموزش رهبری و خوداتکائی

۷-بالا بردن توان ذهنی و هوشیاری مثبت در موقعیتهای دشوار

۸-کنترل فکر ٬ ذهن ٬ توان و حفظ خونسردی تا بالاترین حد در شرایط بحرانی

وغیره.....................................................

اموزشهای نظامی که به چند بخش از جمله :

۱-بدن سازی و استفاده از تمام قدرت

۲-اموزش اسلحه و نگهداری

۳-اموزش استتار و اختفا

۴-اموزش های شناخت و توجیه زمین٬ حرکت و رزم در انها          (باتلاق-جنگل-مرداب-بیابان-کوه)

۵-شناخت مهمات و ترکیب و ساخت ٬ ساخت چاشنی و تله

۶-اموزش سرعت ٬ دقت ٬ حرکت و رزم در شب

۷-اموزش زندگی و زنده ماندن در شرایط سخت

۸-اموزش نحوه تهیه وسایل و تجهیزات چریک

وغیره.......................................................

که بطور کامل شرح داده شد.
طبقه بندی: آموزشی، 
برچسب ها: آموزش های چریکی، جنگ افزار، worldarmy،
ارسال توسط عرفان غلامی
آرشیو مطالب
نظر سنجی1
به نظرشما وضعیت سوریه چه خواهد شد؟نظر سنجی2
خبرنامه