نرم افزاری جالب ، ضعیف ولی سرگرم کننده و به درد بخور